Tuesday, 4 October 2011

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH REMAJAISU - REMAJA DAN CABARAN

Tugasan - langkah-langkah untuk mengatasi masalah remaja masa kini

Cadangan idea 

 • remaja perlu mengenal pasti dan menetapkan hala tuju sebenar mereka supaya mereka tidak mengalami krisis identiti
 • ibu bapa perlu menggunakan pendekatan baru untuk mendidik anak-anak remaja masa kini yang terdedah kepada banyak perkara
 • pihak sekolah memberikan kaunseling kepada remaja yang bermasalah untuk mengenal pasti punca dan mencari langkah-langkah untuk menangani masalah yang dihadapi
 • kerajaan menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan remaja dengan lebih tegas untuk memberikan keinsafan kepada mereka
 • Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) memainkan peranan yang proaktif dengan merancang pelbagai program bersama-sama dengan pihak sekolah
 • Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai baik berasaskan pendidikan moral dan agama supaya remaja kukuh dari segi jati diri dan keagamaan
 • ibu bapa perlu sentiasa berhubung dengan pihak sekolah untuk mengetahui hal anak-anak mereka
 • ibu bapa perlu memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak dengan memperuntukkan masa kepada anak-anak supaya mereka dapat meluahkan masalah yang dihadapi
 • pihak sekolah tidak hanya mementingkan keputusan akademik pelajar semata-mata dalam pengurusan pelajar sebaliknya banyak memberikan penekanan dalam membentuk sahsiah pelajar
 • media massa perlu melaporkan dengan lebih kerap kepincangan yang dilakukan oleh remaja untuk meberi kesedaran kepada mereka
 • kerajaan perlu memberi peluang kepada remaja meluahkan perasaan mereka dengan menyediakan tempat-tempat untuk remaja melakukan aktiviti berfaedah
 • kerajaan perlu membuat penambahbaikan dalam sistem pendidikan supaya pembinaan jati diri remaja yang kukuh dapat dibina di peringkat sekolah
 • masyarakat perlu memberikan kerjasama kepada pihak sekolah dengan melaporkan kegiatan pelajar yang ponteng sekolah

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...