Tuesday, 18 October 2011

FAEDAH-FAEDAH MENYERTAI KEGIATAN KOKURIKULUMISU - AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH

Tugasan - Faedah-faedah menyertai kegiatan kokurikulum di sekolah

Idea
 • dapat membina ketahanan fizikal dan mental
 • dapat membentuk disiplin diri yang mantap
 • dapat mengukuhkan hubungan antara kaum
 • dapat mengelakkan pelajar terlibat dalam demoralisasi 
 • dapat membina keyakinan diri
 • dapat membina kepimpinan diri
 • mampu mewujudkan persaingan secara sihat
 • mampu meluaskan pengetahuan dalam pelbagai perkara
 • mampu melahirkan modal insan cemerlang
 • mampu menambahkan pengalaman

Tugasan - Langkah-langkah menggalakkan pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum

Idea

 • kerajaan perlu tegas dengan dasar 1 Murid 1 Sukan
 • kerajaan mengekalkan syarat sepuluh peratus kemasukan ke institusi pengajian tinggi
 • kerajaan menyediakan dana yang cukup untuk membina infratruktur sukan di sekolah
 • kerajaan membuat pemantauan pelaksanaan kokurikulum di sekolah
 • sekolah perlu merangka aktiviti yang menarik minat pelajar
 • sekolah perlu tegas memastikan semua pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum
 • sekolah memperkenalkan anugerah khas kepada pelajar yang aktif dalam kokurikulum
 • sekolah perlu sentiasa memberi peringatan kepada pelajar tentang kepentingan kokurikulum
 • sekolah/ guru-guru tidak hanya menekankan kecemerlangan akademik semata-mata
 • sekolah/ guru-guru perlu terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti kokurikulum
 • pelajar tidak memandang remeh akan kepentingan kokurikulum
 • pelajar perlu terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah
 • ibu bapa menggalakkan anak-anak terlibat dalam kegiatan kokurikulum di sekolah
 • ibu bapa tidak hanya mementingkan akademik anak-anak sahaja
 • ibu bapa tidak menghalang anak-anak ingin aktif dalam sukan

  1 comment:

  SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...