Friday, 14 October 2011

SUDUT PANDANGAN NOVEL RENYAHPERNYATAAN
HURAIAN
Sudut pandangan orang ketiga serba tahu
Pengarang menggunakan orang ketiga iaitu watak-watak seperti Datuk Dolhi, Albert, Wahi, Datin Tominah, Hasnol, Amera, Mukhlis, Ilham, Dani  untuk menyampaikan ideanya.

Pengarang tahu semua perkara tentang dunia perniagaan seperti Kawalan Mutu Menyeluruh yang digunakan oleh orang Jepun untuk meningkatkan mutu barangan

Pengarang tahu semua perkara tentang sejarah sejarah kejatuhan dan kebangkitan semula Jepun sebagai gergasi dunia dalam masa yang singkat.

Pengarang tahu semua perkara tentang budaya hidup masyarakat Jepun yang rajin bekerja, suka minum dan tidak boleh percaya sepenuhnya.
Pengarang tahu lagu-lagu menggunakan bahasa Jepun dan terjemahannya dengan baik sekali

Pengarang dapat menggambarkan dengan jelas sekali pergolakan jiwa yang dialami oleh Datuk Dolhi yang menaruh harapan agar anak-anak menggantikannya dalam perniagaan tetapi sebaliknya anak-anak Datuk Dolhi melakukan perkara yang memalukan keluarga sehingga mengatuhkan nama baik datuk Dolhi

Pengarang banyak menggunakan teknik monolog dalaman yang menggambarkan keresahan, ketabahan, harapan dan cita-cita Datuk Dolhi yang banyak bermain dengan perasaan dan fikiran sehingga jelas menampakkan pergolakan dan konflik jiwa Datuk Dolhi.

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...