Wednesday, 19 October 2011

KEPENTINGAN NILAI MURNI DALAM MASYARAKAT


ISU - NILAI-NILAI MURNI DALAM MASYARAKAT MALAYSIA

Tugasan - Kepentingan nilai murni dalam masyarakat Malaysia

Idea

 • mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang harmoni
 • mewujudkan masyarakat yang memiliki semangat kejiranan yang tinggi
 • mewujudkan masyarakat yang tinggi nilai budi
 • mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat
 • mengangkat citra masyarakat yang memiliki nilai murni yang tinggi di mata dunia
 • masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab terhadap orang lain
 • masyarakat lebih berintegriti dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan
 • kes jenayah yang berlaku dalam masyarakat dapat dikurangkan kerana sikap prihatin yang wujud dalam masyarakat
 • kerajaan dapat merangka pelbagai program untuk membangunkan negara kerana masyarakat memiliki semangat patriotik yang tinggi
 • masyarakat yang penyayang dapat dilahirkan 
 • Wawasan 2020 dan mewujudkan sebuah negara berpendapatan tinggi dapat dicapai
 • hubungan kekeluargaan menjadi utuh kerana ahli keluarga saling menghormati
 • pelancong asing berasa selamat apabila berada di Malaysia

Tugasan - langkah-langkah memupuk nilai murni dalam kalangan remaja

Idea
 • ibu bapa perlu memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa anak-anak sejak keil
 • ibu bapa perlu menjadi 'role model' kepada anak-anak dalam hal mengamalkan nilai nurni
 • ibu bapa perlu mengajak anak-anak ke rumah jiran untuk menziarahi mereka
 • ibu bapa tidak menghalang anak-anak bergaul dengan rakan-rakan berlainan bangsa
 • ibu bapa sering menceritakan kepentingan nilai murni kepada anak-anak
 • ibu bapa perlu memecahkan tembok perkauman dalam diri anak-anak
 • pihak sekolah perlu sentiasa memberitahu pelajar kepentingan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat
 • pihak sekolah perlu mewujudkan anugerah pelajar yang menunjukkan sifat yang mulia
 • guru-guru perlu menyelitkan nilai-nilai murni semasa proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah
 • pihak sekolah tidak boleh menekankan kecemerlangan akademik semata-mata dalam proses pendidikan di sekolah
 • pihak sekolah perlu melibatkan semua pelajar berlainan bangsa dalam setiap aktiviti kokurikulum
 • kerajaan perlu melancarkan kempen Budi Bahaya Budaya Kita setiap masa, bukannya bermusim
 • kerajaan perlu merombak sistem pendidikan negara yang lebih menekankan penerapan nilai-nilai murni berbanding akademik semata-mata

5 comments:

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...