Tuesday, 25 October 2011

PERBANDINGAN SOALAN PERCUBAAN BM SPM 2011 KERTAS 2

PERBANDINGAN SOALAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM 2011 ANTARA NEGERI
KERTAS 2

NEGERI
PETIKAN MODEN
PETIKAN PROSA KLASIK
PETIKAN
PUISI
TATABAHASA
3 (a)
TATABAHASA
3 (b)
TATABAHASA
3 (e)
NOVEL
4 (a) dan 4 (b)
SBP
Cerpen Memori Seorang Tua
Hikayat Opu Daeng Menambun
Pantun Lapan Kerat
Tulis dua ayat setiap satu perkataan:
(i) gamat
(ii) diam
(iii) bidang
 
Pisahkan ayat-ayat majmuk di bawah menjadi enam ayat tunggal tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya  
kemukakan tiga peribahasa berdasarkan situasi  
(a) Huraikan dua teknik plot yang digunakan oleh pengarang berdasarkan novel yang anda pelajari.
(b) Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari huraikan satu perwatakan watak utama yang boleh dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari.  
Kelantan
Cerpen Biarkan Samudera
Dua Geliga Hikmat
Sajak "Bangkitlah"
(i) nama
(ii) bernama
(iii) ternama
(iv) menamakan
(v) kenamaan
(vi) penamaan

Nyatakan pola ayat dasar
Nyatakan peribahasa yang menepati maksud
(a) Peristiwa yang mempunyai nilai murni.
(b)Perbandingan  satu latar masyarakat dalam setiap novel.

MRSM
Cerpen "Mellisa"
Hikayat Siak
Sajak "Di Bawah Langit Yang Sama"
(i) reda  -  redah
(ii) paras   -  parau
(iii) kerat   -  kelat
Kenal pasti jenis-jenis ayat pasif  - AP KGND pertama, kedua, ketiga atau AP songsang
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi yang diberi.
(a) Huraikan dua persoalan dalam novel.
(b) Berdasarkan sebuah novel, huraikan dua persoalan yang menunjukkan nilai bertanggungjawab.
Terengganu
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung

Pelayaran Yang Penuh Peristiwa

Dirgahayu Bahasaku

(i) bekalan
(ii) pembekal
(iii)membekalkan
(iv) menaiki
(v) kenaikan
(vi) penaikan
Tukar ayat susunan songsang kepada ayat bersusunan biasa. 
 
Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa
 
(a) Huraikan dua persoalan dalam sebuah novel.
(b) Berdasarkan dua buah novel, jelaskan satu nilai murni yang terdapat dalam setiap novel.

Kedah
Cerpen Pungut Alias Zahara Alias Yap Siew Hong
Hikayat Langlang Buana
Sajak Harga Remaja
Perkataam berimbuhan ber-
(i) bergerigi
(ii) bergeletar
(iii) bergerodak
(iv) bergemerlap
(v) bersemerbak
(vi) berkeruping  
Nyatakan golongan kata
Berikan maksud peribahasa dalam petikan
(a) Dua peristiwa yang menyayat hati dalam satu novel
(b) Latar masyarakat dalam dua novel
Negeri Sembilan
Cerpen Israk
Hikayat Langlang Buana

Sajak Dirgahayu Bahasaku
Tulis dua ayat:
(i) bela
(ii) reda
(iii) perang
Menentukan jenis-jenis ayat perintah
Tukar peribahasa atau kata-kata hikmat yang hampir sama erti.
(a) Dua persoalan dalam satu novel.
(b) Perbandingan dua novel - bandingkan satu perwatakan watak utama.
Johor
Cerpen Ibu dan Ceper
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak "Kecek (V)"
(i) seniman
(ii) budiman
(iii) hartawan
(iv) karyawan
(v) peragawati
(vi) olahragawati
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat
(a) Huraikan tema novel.
(b) Perbandingan - satu latar masyarakat dalam setiap novel.
Pulau Pinang
Drama Forum Remaja 2020
Hikayat Langlang Buana
Sajak Di Perpustakaan
(i) menjahit
(ii) menyulam
(iii) menganyam
(iv) mengait
(v) memilin
(vi) menyirat
Menggabung-kan dua ayat dengan mengguna-kan kata hubung yang sesuai.
Berikan satu peribahasa yang mempunyai sama erti dengan peribahasa dalam ayat-ayat tersebut
(a) Nilai kasih sayang digunakan dalam novel. Berikan dua peristiwa.
(b) Peristiwa negatif membawa teladan dalam kehidupan kita. Berikan dua persitiwa tersebut berdasarkan dua novel yang telah anda kaji.
Pahang
Cerpen Ibu dan Ceper
Hikayat Opu Daeng Menambun
Sajak Kecek - (V)
(i) asal usul
(ii) adat resam
(iii) amal ibadat
(iv) hak milik
(v) atur cara
(vi) reka bentuk
Tulis petikan (dialog) dalam bentuk cakap pindah
Berikan maksud tiga peribahasa.
(a) Dua keistimewaan perwatakan watak utama.
(b) Perbandingan - Satu peristiwa yang memaparkan persoalan kasih sayang dalam setiap novel.
Perak
Drama "Dato' Onn"
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak Harga Remaja
(i) lebih kurang
(ii) baik buruk
(iii) tinggi rendah
(iv) susah senang
(v) tua muda
(vi) maju mundur
Tukar ayat bersusunan biasa kepada ayat bersusunan songsang
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
(a) Dua peristiwa yang menarik dalam novel.
(b) Perbandingan dua novel  -  persoalan kasih sayang.
Melaka
Cerpen "Pahlawan Buntung"
Merah Silu
Sajak "Di Perpustakaan"
Pasangan kata:
(i) latar   -   latar belakang
(ii) pusat   -   pusat serenti
(iii) jangka   -   jangka hayat
Tukarkan ayat pasif kepada ayat aktif
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan petikan.
(a) Dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam satu novel.
(b) Perbandingan: Latar tempat.
Perlis
Cerpen "Pahlawan Buntung"
Pelayaran Yang Penuh Peristiwa
Sajak "Adat Sezaman"
(i) cari gali
(ii) jati diri
(iii) ruang legar
(iv) ulasan selari
(v) ulang tayang
(vi) temu ramah
Nyatakan jenis ayat: Penyata, perintah, seruan atau tanya
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam ayat.
(a) Huraikan dua persoalan dalam satu novel.
(b) Berdasarkan dua novel yang anda kaji, huraikan perwatakan watak utama.
Selangor DE
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
Dua Geliga Hikmat
Sajak "Harga Remaja"
(i) soal siasat
(ii) soal jawab
(iii) temu duga
(iv) temu bual
(v) lemah lembut
(vi) lemah lesu
Gabungkan ayat  -  tiga ayat
Nyatakan peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa yang diberi.
(a) Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.
(b) Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam dua novel.
WPKL
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
Hikayat Langlang Buana
Sajak "Di Per-pustakaan"
Pasangan perkataan:
(i) peperiksaan  - pemeriksaan
(ii) persatuan   -  penyatuan
(iii) penemuan  -  pertemuan
Jenis-jenis ayat suruhan, larangan, silaan, permintaan
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat

(a) Nyatakan dan huraikan tema novel.
(b) Huraikan tiga peristiwa yang memperlihat-kan latar masyarakat yang prihatian terhadap masalah orang lain.
Sabah
Ibu dan Ceper

Hikayat Langlang Buana
Sajak Harga Remaja
(i) rancang
(ii) merancang
(iii) terancang
 (iv) perancang
(v) rancangan
(vi) perancangan
Nyatakan Jenis-jenis ayat
Nyatakan peribahasa yang sesuai
(a) Dua teknik penceritaan dalam satu novel
(b) Satu persoalan dalam setiap dua novel
Sarawak Zon A (Kuching)
Cerpen "Ibu dan Ceper"
Hikayat Langlang Buana
Sajak "Harga Remaja"
Pasangan kata:
(i) daya   -   daya saing
(ii) ulang   -   ulang tahun
(iii) ambil   -  ambil berat
Cerakinkan ayat majmuk kepada enam ayat tunggal
Kemukakan tiga peribahasa yang sesuai dengan situasi diberi (perbulana)
(a) Huraikan perasaan anda setelah selesai membaca novel dan sebab-sebab anda berperasaan sedemikian.
(b) Perbandingan: Satu peristiwa yang meng-gambarkan nilai kegigihan dalam setiap novel.
Sarawak Zon C
Drama "Gelanggang Tuk Wali"
Hikaya Langlang Buana
Sajak "Harga Remaja"
Pasangan kata:
(i) baik   -   baik-baik
(ii) jarang   -   jarang-jarang
(iii) suka   -   suka-suka
Cerakinkan ayat majmuk kepada enam ayat tunggal.
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat yang diberi.
(a) Nyatakan dua peristiwa yang mengandungi unsur saspens.
(b) Perbandingan: Satu persamaan dan satu perbezaan latar masyarakat.
Sekolah-sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK)
Drama Tiang Cengal Dinding Sayung
Dua Geliga Hikmat
Sajak Adat Sezaman
(i) salah faham
(ii) salah guna
(iii) sara hidup
(iv) senarai hitam
(v) serba salah
(vi) soal siasat
Cakap pindah kepada cakap ajuk
Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai
(a) Huraikan dua konflik oleh watak utama dan bagaimana diselesaikan - dalam satu novel
(b) Perbandingan dua latar masyarakat dalam setiap novel.
SKOR,
Berita Harian
Cerpen "Israk"
Hikayat Langlang Buana
Gurindam 12 Fasal Keenam
(i) balas
(ii) belas
(iii) dulang
(iv) dalang
(v) kaji
(vi) keji  
Nyatakan jenis ayat
Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat
a) Tema salah sebuah novel
b) Perwatakan watak utama dalam dua novel


(Sumber : bmspm.net)

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...