Monday, 31 October 2011

USAHA-USAHA MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN


ISU - PERTANIAN DI MALAYSIA

Tugasan - usaha-usaha memajukan sektor pertanian di Malaysia

Idea

  • kerajaan perlu memberi perhatian pada pembangunan R&D untuk membuat penyelidikan dalam bidang pertanian
  • kerajaan perlu membangunkan bidang bioteknologi untuk memajukan sektor pertanian negara
  • kerajaan perlu menggalakkan mereka yang terlibat dalam sektor pertanian supaya menggunakan teknologi moden dalam sektor tersebut
  • kerajaan perlu memberi pinjaman kepada mereka yang ingin melibatkan diri dalam sektor pertanian secara komersial
  • kerajaan perlu menyelesaikan masalah pasaran hasil pertanian 
  • kerajaan perlu memastikan supaya hasil pertanian negara mampu bersaing dengan negara-negara lain
  • pengusaha sektor pertanian perlu membuat anjakan paradigma dengan memikirkan penglibatan mereka dalam sektor pertanian adalah untuk perniagaan
  • pengusaha sektor pertanian perlu menggunakan kaedah moden dalam bidang pertanian
  • pengusaha sektor pertanian perlu mencari pasaran sehingga ke luar negara

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...