Tuesday, 4 October 2011

PUNCA-PUNCA SEMANGAT KEJIRANAN SEMAKIN LONGGARISU - SEMANGAT KEJIRANAN

Tugasan - punca-punca semangat kejiranan semakin longgar dalam kalangan masyarakat

Cadangan idea

 • sesetengah anggota masyarakat kini lebih bersifat materialistik, iaitu mengutamakan kebendaan dan kerjaya
 • sesetengah anggota masyarakat kini bersifat individualistik, iaitu mengutamakan hal masing-masing tanpa mempunyai masa untuk mengenali jiran
 • ada ibu bapa yang tidak menggalakkan anak-anak mereka bergaul dengan anak jiran yang berlainan kaum
 • ibu bapa tidak menerapkan kepentingan amalan kejiranan kepada anak-anak menyebabkan anak-anak tidak mempedulikan jiran sekeliling
 • masyarakat di kawasan kejiranan tidak menunjukkan kerjasama apabila tidak melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan yang diadakan di kawasan kediaman mereka
 • tiadanya aktiviti rukun tetangga di sesetengah kawasan kediaman menyebabkan hubungan antara jiran menjadi longgar
 • amalan gotong-royong dalam majlis kenduri dan sebagainya sudah semakin ditinggalkan kerana masyarakat lebih suka menggunakan khidmat katering

Tugasan - langkah-langkah untuk mengukuhkan semangat kejiranan
 • ibu bapa perlu menerapkan amalan kejiranan dalam diri anak-anak sejak kecil
 • ibu bapa perlu menggalakkan anak-anak bergaul dengan jiran yang berlainan bangsa
 • ibu bapa perlu membawa anak-anak mereka sekali apabila menziarahi jiran yang kematian atau sakit
 • masyarakat perlu mengambil tahu hal yang berlaku di kawasan kejiranan mereka
 • aktiviti kemasyarakatan seperti gotong-royong membersihkan kawasan persekitaran perlu diadakan terutama pada hujung minggu
 • amalan menziarahi jiran yang sakit perlu dijadikan amalan supaya dapat meringankan beban mereka
 • di setiap kawasan kediaman perlu ditubuhkan rukun tetangga untuk menjaga keselamatan kawasan kediaman
 • pemimpin masyarakat perlu menguar-uarkan kepentingan mengukuhkan semangat kejiranan 
 • amalan gotong-royong semasa mengadakan majlis kenduri perlu dihidupkan semula
 • media massa perlu menekankan kepentingan mengukuhkan hubungan antara jiran dalam ruangan rencana pengarang

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...