Tuesday, 14 February 2012

BINAAN AYAT

STRUKTUR BINAAN AYAT

Setiap pembentukan ayat dalam sesuatu bahasa dikenali sebagai satu binaan atau konstruksi. Sesuatu binaan ayat bukan sekadar gabungan atau rentetan bentuk kata yang sewenang-wenangnya dan tidak tersusun, tetapi sebaliknya terbentuk daripada susunan beberapa unit kecil rangkai kata yang dalam ilmu bahasa dikenali sebagai unsur atau konstituen. Lihat contoh ayat di bawah;

1. Syafiqah termenung.

Ayat 1 di atas mengandungi 2 perkataan iaitu Syafiqah dan termenung. Namun, pada umumnya, ayat dalam bahasa Melayu jauh lebih panjang dan kompleks daripada ayat 1, dan dapat dianalisis sebagai terdiri daripada unsur klausa, yang terkandung di dalamnya beberapa unsur frasa dan tidak hanya perkataan.

(Sumber : Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, DBP 2010)

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...