Monday, 23 April 2012

RAMAI ATAU BANYAK....?

 KEKELIRUAN KATA DAN MAKNARamai - menunjukkan bilangan (banyak) yang khusus untuk manusia.

Banyak - boleh digunakan untuk menyatakan bilangan untuk manusia atau bukan manusia (binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain)

Contoh ayat:

i. Ramai orang yang masih tidak tahu menggunakan perkhidmatan itu.

ii. Banyak orang yang masih tidak tahu menggunakan perkhidmatan itu.

iii. Masih banyak soalan yang belum dijawab oleh Rosli.


(Sumber : Dewan Bahasa dan Pustaka)

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...