Sunday, 4 March 2012

PERLANTIKAN ATAU PELANTIKAN...

Kata yang menerangkan 'perihal melantik' ialah pelantikan. Dalam bahasa Melayu, kata-kata yang berimbuhan meN-...-kan, akan berpasangan dengan kata berimbuhan peN-...-an. Contoh-contoh lain, peletakan (meletakkan), pelucutan (melucutkan) dan penerbitan (menerbitkan)

Kata yang menerima imbuhan ber- pula, akan berpasangan dengan kata berimbuhan peR-...-an. Contohnya, permainan (bermain), perlepasan (berlepas) dan permasalahan (bermasalah)

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...