Monday, 19 March 2012

PENGGUNAAN 'TER-', 'SEKALI' DAN 'PALING'

Dalam bahasa Melayu, imbuhan 'ter-' dan kata penguat 'sekali' dan 'paling' sudah menunjukkan darjah penghabisan. Oleh itu, suatu kata adjektif itu hanya boleh menggunakan 'ter-' atau 'sekali' atau 'paling'. Kedua-dua atau ketiga-tiganya tidak boleh digunakan serentak. Misalnya, apabila suatu kata adjektif itu telah menggunakan imbuhan 'ter-', maka kata penguat 'sekali' dan 'paling' tidak perlu lagi. Begitu juga sebaliknya. 

Contoh:

Betul                               Salah

terpandai                         terpandai sekali
tertinggi                           tertinggi sekali
terindah                           terindah sekali
paling baik                       paling terbaik/ paling baik sekali
paling cantik                    paling tercantik/ paling cantik sekali
paling masyhur                 paling termasyhur/ paling masyhur sekali
baik sekali                       paling terbaik sekali
pandai sekali                   paling terpandai sekali
cantik sekali                    paling tercantik sekali

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...