Sunday, 4 March 2012

MENGKAGUMKAN ATAU MENGAGUMKAN...

Kata tersebut berasal daripada kata dasar kagum dan menerima apitan menN-...-kan. Dalam bahasa Melayu, kata dasar yang diawali dengan huruf 'k', akan berubah apabila menerima apitan meN-...-kan. Jadi, ejaan yang tepat ialah mengagumkan. Contoh-contoh lain, mengayakan, mengemaskan dan mengendalikan.

1 comment:

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...