Tuesday, 6 March 2012

AYAT DASAR...

Ayat dasar merupakan pola yang menjadi sumber kepada pembentukan atau terbitan semua ayat yang lain dalam sesuatu bahasa. Semua ayat sama ada yang pendek atau yang panjang, yang berbentuk ayat mudah atau yang kompleks, yang berstruktur biasa atau songsang pasti terbina daripada 4 pola ayat dasar iaitu;

Subjek                                     Predikat

Pola 1              Frasa Nama                             Frasa Nama
                        Ahmad                                     guru

Pola 2              Frasa Nama                             Frasa Kerja
                        Kakakku                                  sedang tidur

Pola 3              Frasa Nama                             Frasa Adjektif
                        Pegawai itu                               amat cekap

Pola 4              Frasa Nama                             Frasa Sendi Nama
                        Rumahnya                                di Kampung Chabang Empat

 (Sumber : Dewan Bahasa dan Pustaka)

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...