PENGIKUT

Saturday, 3 March 2012

ISTIREHAT ATAU ISTIRAHAT...?

Kekeliruan ejaan 'istirehat' atau 'istirahat'

Ejaan yang tepat ialah istirahat. Kata tersebut ialah kata serapan daripada bahasa Arab, istirahat yang bermaksud rehat dan beristirahat bermaksud berehat. Contoh ayat, Waktu istirahat ialah pukul 1.00 tengah hari.
Setelah penat bekerja, dia beristirahat sejenak.

No comments:

Post a Comment