Tuesday, 20 March 2012

KATA NAFI 'BUKAN' ATAU 'TIDAK'

Kesilapan penggunaan kata nafi 'bukan'

SALAH                                  BETUL

bukan pandai                          tidak pandai
bukan miskin                          tidak miskin
bukan hidup                           tidak hidup
bukan berjaya                        tidak berjaya
bukan bertunang                    tidak bertunang

Kata nafi 'bukan' digunakan untuk penafian dalam frasa nama dan frasa sendi nama


Kesilapan penggunaan kata nafi 'tidak'

SALAH                                BETUL

tidak kerajaan                       bukan kerajaan
tidak ke Ipoh                        bukan ke Ipoh
tidak dari Kuantan                bukan dari Kuantan
tidak pelajar                         bukan pelajar
tidak ketua kampung            bukan ketua kampung


Kata nafi 'tidak' digunakan untuk penafian dalam frasa kerja dan frasa adjektif.

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...