Tuesday, 6 March 2012

AYAT TERBITAN...

Kita dapat membina ayat-ayat yang lebih panjang atau lebih kompleks daripada ayat dasar yang kita namai sebagai ayat terbitan. Ayat terbitan terbentuk apabila beberapa unsur, baik unsur perkataan mahupun unsur frasa ditambah pada frasa subjek atau frasa predikat sesuatu ayat dasar seperti berikut;


            Subjek                                     Predikat

a.         Ahmad                                     guru sementara di sekolah itu.

b.         Kakak sulungku                        sedang tidur di serambi rumah.

c.         Pegawai kanan pejabat itu         amat cekap dan rajin pula.

d.         Rumah kediamannya                 di Kampung Chabang Empat dalam derah Tumpat

(Sumber : Dewan Bahasa dan Pustaka)

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...