Saturday, 3 March 2012

AGUNG ATAU AGONG...?

Kekeliruan ejaan 'agung' dan 'agong'

Dalam bahasa Melayu, mengikut hukum keselarasan vokal 'a' akan berpasangan dengan vokal 'u' (a-u). Oleh itu, kata ini sepatutnya dieja 'agung', contohnya mesyuarat agung, seniman agung, pemimpin agung dan perhimpunan agung, tetapi ada kekecualian hanya untuk Yang di-Pertuan Agong yang menggunakan vokal 'o' untuk kata agong.

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...