Sunday, 4 March 2012

MEMASTIKAN ATAU MEMPASTIKAN...

Dalam bahasa Melayu, kata dasar tertentu yang diawali dengan huruf k, p, t dan s akan berubah apabila mendapat apitan menN-....-kan kecuali untuk kata pinjaman. Jadi, kata dasar pasti, akan menerbitkan kata memastikan. Contoh-contoh lain, mengurniakan, memeningkan, menunjukkan dan menyembunyikan.

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...