Wednesday, 29 October 2014

KARANGAN SPM 2014 (4)

CADANGAN IDEA KARANGAN SPM MENGIKUT TEMA


TEMA ALAM SEKITAR

 

1.        Remaja memberikan sumbangan penting untuk mengharumkan nama sekolah.  Sebagai remaja jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk mengharumkan nama sekolah.

 
Cadangan Idea

 
a.        Mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan

b.        Mencipta kemenagan dalam pelbagai pertandingan yang disertai

c.        Sentiasa berakhlak mulia dan menjauhkan diri daripada masalah sosial

d.        Menjadi pelajar contoh bagi semua pelajar

e.        Menjaga kebersihan dan keceriaan persekitaran sekolah

 
2.        Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan anak-anak mementingkan keindahan alam sekitar.

Bincangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak menjaga keindahan alam sekitar.

 
Cadangan Idea

 
a.        ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula

b.        ibu bapa menunjukkan teladan yang baik

c.        ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah

d.        ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik.

e.        Ibu bapa mengajak anak-anak melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong

 
3.        Kebersihan sangat penting dalam kehidupan.

Huraikan peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak agar sentiasa mementingkan kebersihan dalam kehidupan seharian.

 
Cadangan Idea

 
a.        ibu bapa menggalakkan anak-anak mengitar semula

b.        ibu bapa menunjukkan teladan yang baik

c.        ibu bapa menetapkan jadual waktu membersihkan rumah

d.        ibu bapa mendidik anak-anak agar menyahut kempen kerajaan seperti tidak menggunakan plastik.

e.        Ibu bapa menyediakan tong sampah di rumah

f.         Ibu bapa mengajak anak-anak menceriakan persekitaran rumah dengan tumbuhan hijau

 
4.        Isu kebersihan terutamanya di kawasan sekolah perlu diberi perhatian yang serius.

Sebagai pelajar yang prihatin,  kemukakan langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk memastikan persekitaran sekolah anda sentiasa bersih

 
Cadangan Idea

 
a.        Menyertai gotong royong di sekolah

b.        Menyediakan dan mematuhi jadual bertugas di dalam kelas

c.        Mengajak rakan-rakan menyertai kempen kebersihan

d.        Mencadangkan kepada pihak sekolah memperbanyak aktiviti kebersihan

e.        Mengajurkan pertandingan kebersihan kelas

f.         Membuang sampah di dalam tong sampah

g.        Menjaga kawasan taman angkat  - persatuan

h.        Menasihati rakan-rakan yang cenderung mengotorkan persekitaran sekolah

i.         Mengelakkan terlibat dalam salah laku yang mencemarkan alam sekitar di sekolah

 
5.        Cadangkan langkah-langkah mengelakkan kejadian tanah runtuh

 
Cadangan Idea

 
a.       Pembangunan di lereng bukit yang terkawal- Pembinaan taman perumahan di lereng bukit mesti mendapat kelulusan  daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

b.        Sistem perparitan yang terancang - Pembinaan parit / longkang yang sesuai dan sempurna

c.        Penguatkuasaan undang-undang

d.       Mengenakan hukuman yang maksimum kepada pemaju perumahan yang tidak mengikut garis panduan  /  pembalakan haram.

e.        Pemantauan oleh pihak berwajib – Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)

f.         Pembukaan kawasan pertanian secara terancang

g.        Pembinaan benteng konkrit

h.        Kempen ‘Cintai Alam Sekitar’.
 
 
Sumber : Soalan-soalan percubaan SPM 2014 dan tahun-tahun lepas mengikut negeri

 

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...