Wednesday, 29 October 2014

KARANGAN SPM 2014 (3)

CADANGAN IDEA KARANGAN SPM BERDASARKAN TEMA


TEMA PENDIDIKAN

 
1.        Huraikan cara-cara menyayangi sekolah.

 
Cadangan Idea

 
·                 i.            Tidak Merosakkan Harta benda Sekolah

 
a.        menyemai sikap menyayangi harta benda sekolah

b.        menghargai prasarana yang disediakan

c.        kempen antivandalisme

 
·               ii.             Mematuhi Peraturan-peraturan Sekolah


a.        memberi fokus semasa pembelajaran dan pengajaran, menyempurnakan kerja sekolah serta

                                                        mematuhi arahan guru

b.        menjaga imej dan penampilan diri

c.        tidak ponteng sekolah dan kelas-hadir dan pulang menepati masa

d.        menghormati guru, rakan-rakan dan warga sekolah

 
·iii.           Menaikkan Nama Sekolah

 
a.        mematuhi disiplin sekolah

b.        mempertingkat pencapaian  dalam akademik/peperiksaan

c.        bersama menggerakaktifkan aktiviti kokurikulum

d.        berusaha bersungguh-sungguh untuk menang dalam setiap acara pertandingan yang disertai

 
2.        Kemahiran menguasai pelbagai bahasa sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara satu sama lain.         

Sehubungan dengan itu, jelaskan kepentingan penguasaan bahasa asing dalam kalangan pelajar.

 
                Cadangan Idea

 
i.                     Memudahkan penguasaan ilmu

ii.                    Dapat berhubung dengan masyarakat dunia

iii.                  Senang mendapat pekerjaan

iv.                   Seiring dengan tuntutan globalisasi

v.                    Memudahkan komunikasi

vi.                   Boleh menyesuaikan diri dalam pelbagai keadaan dan tempat

 

3.        Konsep Sekolah Penyayang berteraskan budaya kemesraan dan sayang menyayangi dalam kalangan guru dan murid.

Jelaskan cara-cara anda menghargai jasa guru.

 
Cadangan Idea

 
i.                     Membantu guru

ii.                    Menghadiahkan kejayaan dalam peperiksaan

iii.                  Mendoakan kesejahteraan guru

iv.                   Meraikan hari-hari yang bermakna dalam kehidupan guru

v.                    Menziarahi guru

vi.                   Mendengar nasihat dan menghormati guru

vii.                 Bercakap dengan suara yang lemah lembut dan sopan

 

4.        Sekolah anda berhasarat untuk melahirkan “Sekolah Cemerlang Bertaraf Dunia”

Selaku ketua pelajar,  anda dikehendaki mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak  sekolah untuk meningkatkan kecemerlangan dalam bidang akakdemik, kokuriklum,  sahsiah dan persekitaran fizikal.

 
Cadangan Idea

 
i.                     Akademik


a.                    Menggiatkan kelas tambahan untuk murid peperiksaan awam

b.                    Mengadakan program khas untuk murid bukan kelas awam

c.                    Memperbanyak bengkel dan pendedahan teknik menjawab soalan

 
ii.                    Kokurikulum

 
a.                    Mewujudkan pasukan elit dalam beberapa jenis sukan

b.                    Melibatkan diri dalam pelbagai program daerah

c.                    Konsisten dalam latihan dan kem untuk ahli sukan sekolah

d.                    Menyediakan jurulatih yang berkebolehan dan mahir dalam aktiviti yang dirancang


iii.                  Persekitaran sekolah

 
a.        Mengadakan pertandingan keceriaan sekolah – ganjaran yang lumayan – denda kepada kelas yang kotor

b.        Gotong-royong peringkat sekolah dan kelas

c.        Memperuntukkan kos untuk keceriaan kelas

 

iv.                   Sahsiah

 
a.        Kem kepimpinan dan jati diri

b.        Anugerah tokoh murid

 

5.        Melanjutkan pelajaran ke IPT setelah menamatkan Sijil Pelajaran Malaysia merupakan idaman setiap remaja.

Jelaskan ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

 
Cadangan Idea

 
a.        Universiti terkemuka / berrtaraf dunia

b.        Terletak di luar negara / dalam negara

c.        Mempunyai bidang pengajian yang diminati

d.        Sistem pengajian / pendidikan yang yang menarik

e.        Prasarana terkini

f.          Kemudahan pangangkutan dan penginapan

g.        Pensyarah yang hebat
 
 
 
Sumber : Soalan-soalan peperiksaan percubaan SPM 2014 dan tahun-tahun lepas antara negeri.

 

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...