Saturday, 2 November 2013

TEKNIK MENJAWAB KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM (BERDASARKAN PERCUBAAN SBP 2013)

TEKNIK MENJAWAB KERTAS 2 BAHASA MELAYU SPM
BERDASARKAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM SBP 2013


Soalan 1 : Rumusan

Petikan membincangkan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pekerja k-ekonomi untuk memajukan ekonomi negara.

Ciri-ciri tersebut ialah pekerja k-ekonomi perlu menguasai pelbagai jenis pemikiran serta mengamalkan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Mereka juga perlu bersedia menjadi sumber rujukan kepada rakan sekerja atau pihak lain dan mempunyai semangat keusahawanan yang tulen. Selain bersedia dan berkemahiran untuk bekerja secara kumpulan, pekerja k-ekonomi juga perlu mempunyai kompetensi di tempat kerja dan menghayati nilai integriti yang terpuji dan kesetiaan kepada organisasi mereka.

Kesan pekerja k-ekonomi kepada negara ialah kualiti kerja mereka dapat ditingkatkan serta idea dapat dikongsi bersama bagi menjana inovasi dalam syarikat. Seterusnya, pekerja k-ekonomi mampu meningkatkan pendapatan negara.
Kesimpulannya, setiap pekerja di Malaysia perlu mempunyai ciri-ciri pekerja k-ekonomi supaya negara dapat dibangunkan dengan cepat.
       (118 patah perkataan)

Soalan 2: pemahaman

Soalan 2(a): Petikan umum

I.                     Maksud rangkai kata tersebut ialah tonggak penting
II.                    Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk melahirkan pekerja k-ekonomi adalah sejumlah RM200 juta diperuntukkan dalam bentuk latihan sambilan di Kolej Komuniti, Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN), Pusat Giat MARA dan Institut Latihan Perindustrian (ILP). Selain itu, RM100 juta pula diperuntukkan oleh Kementerian Sumber Manusia untuk membolehkan pekerja meningkatkan kemahiran dalam bidang tersebut. Selain itu, kerajaan juga telah memanggil pulang rakyat Malaysia yang berkelayakan dan memiliki kemahiran supaya pulang berkhidmat di negara sendiri.
III.                  Pada pendapat saya,  peranan pihak swasta untuk melahirkan pekerja k-ekonomi yang kompetitif adalah sentiasa mendorong pekerja mereka supaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran diri dengan melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu, pihak swasta juga boleh menyediakan perbelanjaan dalam bentuk biasiswa kepada pekerja mereka yang ingin mengikuti kursus atau pengajian di luar negara bagi meningkatkan pengetahuan sedia ada.  Seterusnya, pihak swasta juga boleh menyediakan ganjaran atau bonus kepada pekerja mereka yang menunjukkan keupayaan yang tinggi dalam perkhidmatan yang diberikan oleh mereka.

Soalan 2(b): Petikan cerpen

i.                     Mikraj bertelingkah dengan abangnya, Israk kerana Mikraj memberitahu abangnya terlalu berlagak sejak akhir-akhir ini dan Israk enggan pergi ke kebun. Mikraj juga memarahi abangnya kerana menghina, mengeji dan menyakiti hati Wah. Selain itu, Israk mengatakan Mikraj suka menjaga tepi kain orang.
ii.                    Pada pendapat saya, sesetengah ibu bapa menghantar anak-anak mereka pulang ke rumah datuk dan nenek di kampung pada musim cuti persekolahan adalah wajar. Tindakan tersebut dapat mengubati kerinduan datuk dan nenek terhadap cucu mereka yang sudah lama tidak berjumpa serta cucu-cucu dapat meringankan beban datuk dan nenek yang sudah tua di kampung dengan membantu mereka melakukan kerja-kerja rumah. Selain itu, tindakan tersebut juga menyebabkan anak-anak dapat merasai kehidupan di kampung sebagai sebahagian pengalaman dalam kehidupan mereka. Akhir sekali, anak-anak dapat mengenali saudara mara mereka di kampung dengan lebih dekat lagi sekali gus menjadikan  hubungan mereka bertambah mesra dan rapat.
iii.                  Perwatakan Mikraj berdasarkan petikan ialah seorang yang berjiwa sensitif apabila mengalirkan air mata apabila menceritakan kisah kepayahan, kekecewaan dan ketabahan Wah.
Perwatakan Mikraj berdasarkan keseluruhan cerpen pula ialah seorang yang berjiwa kampung. Hal ini dapat dibuktikan melalui perlakuan Mikraj yang suka akan suasana kampung seperti makanan tradisional kampung yang dihidangkan di rumah Wah.

Soalan 2(c): Petikan klasik

i.                     Maksud rangkai kata tersebut ialah mendapat petanda
ii.                    Reaksi orang-orang dagang apabila terpandangkan gurap ialah orang dagang dari Petani menjadi hairan apabila terpandangkan gurap yang seumpama itu. Orang dagang Tandang Haidar pula menyangka bahawa gurap itu sebuah kota. Reaksi lain ialah orang dagang Cina tercenggang-cenggang apabila melihat gurap bercahaya pada sebelah malam.
iii.                  Pada pendapat saya, langkah-langkah yang wajar dilakukan bagi mengelakkan negara diceroboh oleh musuh adalah menambah pos-pos kawalan di sepanjang perairan negara serta  mengetatkan kawalan keselamatan di pintu masuk negara dengan alat pengesan yang  lebih canggih. Selain itu, kerajaan boleh meningkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa negara-negara jiran supaya mengawal pergerakan keluar rakyat mereka. Seterusnya, penggunaan sistem radar yang lebih canggih juga mampu mengesan pergerakan dalam pelbagai situasi. Akhir sekali, kekuatan anggota keselamatan perlu ditambah supaya periran negara dapat dikawal dengan lebih berkesan.

Soalan 2(d): petikan puisi

i.                     Kegemilangan sejarah bangsa dalam rangkap keempat ialah rakyat Malaysia telah menjalin persaudaraan dengan negara di Timur dan Barat serta pelaut telah belayar dengan gagah di lautan. Selain itu, bahasa Melayu juga telah berkembang di Utara hingga Selatan. Kegemilangan lain ialah bahasa Melayu telah disebarluaskan dari pulau ke pulau melalui aktiviti pelayaran.
ii.                    Pada pendapat saya, bahasa Melayu boleh dimartabatkan di persada antarabangsa adalah dengan mengadakan pertandingan pidato dalam bahasa Melayu di peringkat antarabangsa serta memperkenalkan kursus bahasa Melayu di universiti-universiti terkenal di seluruh dunia. Kerajaan juga perlu memartabatkan bahasa Melayu dengan menetapkan dasar bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di dunia. Selain itu, pemimpin-pemimpin negara perlu menggunakan bahasa Melayu dalam majlis-majlis rasmi di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, penulis-penulis blog boleh memuat naik bahan dalam bahasa Melayu untuk dikongsi dengan masyarakat antarabangsa.
iii.                  Tiga nilai yang diperoleh dalam sajak tersebut ialah nilai keberanian yang dapat dilihat melalui pelayar negara berani membelah lautan untuk menyebarluaskan pengaruh bahasa Melayu. Nilai lain ialah amanah iaitu rakyat Malaysia memikul amanah untuk mendaulatkan bahasa Melayu. Selain itu nilai tanggungjawab juga terdapat dalam sajak ini iaitu rakyat bertanggungjawab untuk memelihara maruah bangsa dan bahasa Melayu supaya mencapai kegemilangan. Nilai patriotisme juga terdapat dalam sajak ini iaitu rakyat bersemangat untuk memelihara martabat bahasa dan maruah bangsa.

Soalan 3: Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa

a)       Membina ayat

i.                     Ibu mengupas kulit limau untuk adik yang terlantar sakit di hospital.
Kulit Robert mengelupas apabila terkena cahaya terik matahari di Malaysia.

ii.                    Maklumat yang disampaikan oleh saksi itu bercanggah dengan siasatan yang dilakukan oleh Inspektor Hisham.
Tiang rumah Pak Hitam berceranggah setelah rumahnya dirosakkan oleh ribut yang kuat semalam.

iii.                  Penduduk menderita akibat kehabisan makanan apabila tentera Jepun menjajah Tanah Melayu.
Hasnol berhajat untuk menjelajah ke seluruh negara apabila tamat peperiksaan SPM nanti.

b)       Analisis ayat

i.                     Ayah guru.
ii.                    Kakak cantik.
iii.                  Abang ke Kuala Lumpur.

c)        Membetulkan kesalahan ejaan dan imbuhan

i.                     bernama                -               ternama
dwi bahasa            -               dwibahasa

ii.                    was-was                 -               waswas
membangun          -               membangunkan

iii.                  menghadkan         -               mengehadkan
semulajadi             -               semula jadi

d)       membetulkan kesalahan kata/istilah dan kesalahan bahasa

i.                     label                       -               logo
di                             -               pada

ii.                    jauh                        -               jarak
dan                         -               dengan

iii.                  mematuhi              -               menjunjung
untuk                      -               agar/ supaya

e)       peribahasa

Peribahasa sesuai yang terdapat dalam petikan tersebut ialah;

i.                     ular kena palu
ii.                    malang tidak berbau
iii.                  sekali kena, dua kali jalan tahu

Soalan 4: Novel

4(a) Novel yang saya kaji ialah novel Sutera Dalam Lukisan karya Abd Talib Hassan. Unsur saspens terdapat dalam novel ini dengan tujuan untuk menimbulkan minat dalam diri pembaca agar menyudahkan pembacaan mereka.

Peristiwa  yang menunjukkan unsur saspens dalam novel tersebut ialah peristiwa juruhebah meminta Hafiz tampil ke pentas untuk menyanyi kerana permintaan seorang peminat rahsia yang ingin tujukan lagu itu kepada keluarga tuan rumah sempena majlis perkahwinan Same’ah. Peristiwa ini menjadi saspens kerana pembaca tertanya-tanya peminat rahsia yang membuat permintaan supaya Hafiz menyanyikan lagu pada malam itu.

Peristiwa yang menunjukkan unsur saspens yang lain ialah Samsul mengajak Hafiz ke hospital. Samsul memberitahu bahawa Hafiz perlu melupakan persengketaannya kerana orang itu sedang menderita sakit.  Samsul memberitahu bahawa kemungkinan mereka tidak berpeluang lagi untuk bertemu dengannya. Peristiwa ini menjadi saspens kerana pembaca tertanya-tanya orang yang dimaksudkan oleh Samsul itu sehingga mendorong pembaca untuk menyudahkan pembacaan mereka.

Seterusnya unsur saspens juga dapat dilihat melalui peristiwa ketika Hafiz berbual-bual dengan Adila, mereka terpandang seorang pemuda yang baru lalu kemudian berhenti di luar pagar. Pemuda itu memandang mereka dan kemudian berlalu pergi. Peristiwa ini juga menjadi saspens kerana pembaca ingin mengetahui orang yang memerhatikan mereka dan sebab orang itu bertindak sedemikian.


4(b) Novel yang saya kaji ialah novel Sutera Dalam Lukisan karya Abd Talib Hassan dan Renyah karya Gunawan Mahmood. Berdasarkan dua buah novel tersebut, banyak watak sampingan yang telah dikemukakan oleh kedua-dua pengarang.

Dalam novel Sutera Dalam Lukisan, watak sampingan yang saya pilih ialah Adila. Perwatakan Adila dalam novel tersebut ialah seorang yang bersimpati. Perwatakan tersebut dapat dilihat melalui peristiwa Adila yang memberitahu Same’ah bahawa Hafiz tidak boleh dibiarkan sebegitu. Adila memberitahu bahawa Hafiz menjadi mangsa alam dan manusia di sekelilingnya. Dia bersimpati dengan nasib yang dialami oleh Hafiz dan akan membantu untuk memulihkannya. Perwatakan Adila yang lain ialah seorang yang teguh pendirian. Sebagai contohnya, apabila Faizal datang ke kampung untuk bertemu dan memujuk Adila supaya kembali kepadanya, Adila tegas dengan keputusannya untuk tidak akan menerima Faizal kembali.


Dalam novel Renyah pula, watak sampingan yang saya pilih ialah Hasnol. Perwatakan Hasnol dalam novel ini ialah seorang yang suka menjalani gaya hidup mewah. Bukti perwatakan Hasnol sedemikian ialah dia menerima tawaran Tengku Munir yang akan memasukkan sejumlah wang ke dalam akaunnya di luar negara jika dia membantu meluluskan tender yang dipohon oleh Tengku Munir ekoran gaya hidup mewah yang diamalkannya. Perwatakan Hasnol yang lain ialah seorang yang tidak bijak menguruskan kewangan. Perwatakan ini dapat dibuktikan melalui peristiwa Hasnol yang datang ke rumah orang tuanya untuk meminjam wang sebanyak 10 ribu bagi menyelesaikan masalah kelab golf kerana tidak pandai merancang kewangan akibat keinginan untuk hidup mewah seperti rakan-rakannya sedangkan dia hanyalah seorang kakitangan kerajaan sahaja.


KEJAYAAN BERMULA DENGAN AZAM, KESUNGGUHAN DAN DOA
No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...