Saturday, 2 November 2013

CONTOH KARANGAN TUDINGAN SPM 2013....(2)

Lihat gambar rajah di bawah dengan teliti kemudian huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah. Panjang huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.Tema – Pusat Sumber Sekolah

Tugasan – Usaha Meningkatkan Penggunaan Pusat Sumber Sekolah

Idea - suasana yang kondusif
        - memperbanyakkan bahan bacaan
        - memperkasankan program NILAM
        - merancang mempelbagaikan program


Pusat sumber sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan seseorang murid. Pusat sumber sekolah menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan kepada murid untuk mengakses pelbagai bahan bacaan bagi menyokong  proses pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. Dengan kata lain, pusat sumber sekolah menjadi tempat untuk mengumpul, menyusun dan menyebarkan bahan pembelajaran dan pengajaran sama ada secara bercetak atau bukan bercetak bagi memenuhi keperluan murid dan guru. Oleh itu, pelbagai usaha boleh diambil untuk meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah dalam kalangan murid dan guru.

Suasana yang kondusif perlu diwujudkan bagi meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah dalam kalangan murid dan guru. Bagi mewujudkan suasana yang kondusif, pihak sekolah perlu merancang susun atur rak buku yang memudahkan pergerakan murid untuk mencari bahan bacaan yang dikehendaki.  Pusat sumber sekolah juga perlu menyediakan komputer yang memudahkan murid untuk mengakses internet beserta dengan mesin pencetak dan fotokopi. Selain itu, menyediakan ruang membaca yang luas dan memudahkan pergerakan juga mampu menarik murid-murid mengunjungi pusat sumber sekolah. Pihak sekolah juga boleh meletakkan gambar tokoh-tokoh negara di sudut yang stretegik kerana usaha ini berupaya menambahkan lagi keceriaan pusat sumber. Sebagai contoh, poster mantan-mantan Perdana Menteri dan tokoh kemerdekaan negara  boleh diletakkan di atas meja bagi memberi peluang kepada murid mengingatinya dengan mudah. Usaha-usaha ini bukan sahaja mampu menyediakan suasana yang kondusif  di pusat sumber sekolah tetapi juga memberikan keselesaan kepada murid kerana mereka dapat rujukan kendiri mengikut kehendak masing-masing. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa suasana yang kondusif mampu meningkatkan penggunaan pusat sumber dalam kalangan murid dan guru.

Selain itu, memperbanyakkan bahan bacaan dan rujukan juga mampu meningkatkan penggunaan pusat sumber sekolah dalam kalangan murid dan guru. Pusat sumber sekolah hendaklah dilengkapi dengan pelbagai bahan bacaan seperti buku, majalah, akhbar ensiklopedia dan komputer supaya murid-murid dapat membuat rujukan daripada pelbagai sumber dengan mudah. Bahan-bahan bacaan terkini sama ada dari dalam atau luar negara dan buku-buku fiksyen serta bukan fiksyen perlu diperbanyakkan oleh pihak sekolah kerana sumber sedemikian dapat memberi peluang kepada murid meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Pusat sumber yang lengkap dengan kemudahan untuk mengakses internet juga dapat menepati kehendak murid kerana mereka dapat mengakses maklumat  dengan mudah dan cepat. Sebagai contoh, jika guru mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan meminta murid-murid melakukan kajian tentang tokoh-tokoh negara seperti sumbangan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad, mereka dapat mengakses maklumat yang diperlukan  dengan cepat melalui kemudahan internet yang disediakan di pusat sumber sekolah. Mereka tidak perlu pergi ke kedai buku untuk mendapatkan maklumat tersebut, sekali gus mampu menjimatkan wang murid. Jadi, jelas menunjukkan bahawa pusat sumber sekolah yang lengkap dengan bahan bacaan dapat menarik minat murid dan guru untuk mengunjunginya.

       Selain itu, memperkasakan program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) juga mampu menggalakkan murid-murid berkunjung ke pusat sumber sekolah. NILAM telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan murid-murid membaca sekali gus menjadikan amalan membaca sebagai budaya hidup. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah perlu mewajibkan murid-murid memiliki buku NILAM dan membuat catatan mengenai sebarang bahan bacaan sama ada berbentuk fiksyen atau bukan fiksyen yang telah dibaca oleh mereka. Guru-guru juga perlu membawa pelajar ke pusat sumber sekolah untuk memberi peluang kepada pelajar membaca dan membuat sinopsis mengenai bahan bacaan mereka dalam bulu NILAM. Sebagai contoh, guru-guru bahasa Melayu perlu membawa murid-murid ke pusat sumber sekolah seminggu sekali untuk memberi peluang kepada murid-murid membaca dan mengisi maklumat dalam buku NILAM.  Bagi memperkasakan lagi program NILAM, pihak sekolah perlu memberi anugerah kepada murid-murid yang menunjukkan jumlah bahan bacaan paling banyak pada setiap bulan bagi menggalakkan mereka membaca. Usaha-usaha ini bukan sahaja menyebabkan murid-murid rajin membaca tetapi juga mampu menggalakkan mereka berkunjung ke pusat sumber sekolah. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa memperkasakan program NILAM mampu menggalakkan murid-murid mengunjungi pusat sumber sekolah.

Akhir sekali, pihak sekolah perlu merancang pelbagai program  supaya murid-murid berkunjung ke pusat sumber sekolah. Kempen-kempen untuk menarik murid-murid supaya berkunjung ke pusat sumber sekolah perlu dilaksanakan. Jawatankuasa pusat sumber perlu mengedarkan risalah dan brosur yang mengandungi maklumat berkaitan program yang dirancang oleh pusat sumber sekolah. Selain itu, kain pemidang, banting dan poster perlu diletakkan pada papan-papan kenyataan sekolah untuk menarik minat murid-murid berkunjung ke pusat sumber. Sebagai contoh, kempen Jom Berkunjung Ke Pusat Sumber boleh dilancarkan oleh pihak sekolah bagi menggalakkan murid-murid mengunjungi pusat sumber. Pelbagai aktiviti perlu dirancang sempena kempen tersebut seperti melukis poster, pertandingan mewarna, membuat buku skrap, peraduan menulis esei dan sebagainya. Bagi menggalakkan lagi murid-murid menyertai program tersebut, hadiah yang lumayan perlu disediakan kepada mereka. Kempen seperti ini mampu menggalakkan murid-murid berkunjung ke pusat sumber kerana mereka tertarik dengan ganjaran yang telah ditawarkan. Oleh itu, pihak sekolah perlu mempelbagaikan kaedah dalam usaha menarik murid-murid mengunjungi pusat sumber kerana di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Usaha yang penuh komitmen  pasti akan membuahkan kejayaan.

Kesimpulannya, usaha secara berterusan perlu dilakukan oleh pihak sekolah bagi menggalakkan murid-murid mengunjungi pusat sumber sekolah. Kita tidak mahu hasrat kerajaan untuk melahirkan modal insan berminda kelas pertama bagi memacu negara mencapai status negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020 nanti akan terbantut ekoran daripada kurangnya ilmu dalam diri mereka. Hasrat mantan Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohammad untuk melihat bangsa kita maju mengikut acuan sendiri perlu direalisasikan. Usaha ini terletak pada pundak guru-guru yang memainkan peranan penting untuk membina negara bangsa yang berilmu pengetahuan dan mampu bersaing di pentas antarabangsa.(Karangan ini adalah hasil idea penulis berdasarkan soalan peperiksaan percubaan SPM Kelantan tahun 2012)

2 comments:

  1. Spm sekarang setiap perenggan kena ada peribahasa

    ReplyDelete
  2. terima kasih cikgu blog ni banyak membantu

    ReplyDelete

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...