Thursday, 17 May 2012

HADIAH HARI GURU....

USAHA MENAMBAH BAIK SKIM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN


1. Tempoh minimum kenaikan pangkat berdasarkan tempoh perkhidmatan (time-based) dan berasaskan kecemerlangan dikekalkan:

Pegawai Perkhidmatan Pendiidkan Siswazah:

Gred DG41 ke DG44 = 8 tahun
Gred DG44 ke DG48 = 8 tahun
Gred DG48 ke DG52 = 6 tahun
Gred DG52 ke DG54 = 3 tahun

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma:

Gred DGA29 ke DGA32 = 8 tahun
Gred DGA32 ke DGA34 = 8 tahun
Gred DGA34 ke DGA38 = 5 tahun

2. Seramai 24,809 guru siswazah telah dinaikkan pangkat

390 orang ke DG54
676 orang ke DG52
3,898 orang ke DG48
19,805 orang ke DG44

3. Seramai 12,557 guru bukan siswazah telah dinaikkan pangkat

399 orang ke DGA38
2,639 orang ke DGA34
9,519 orang ke DGA32

4. Dianggarkan seramai 8,222 orang Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Siswazah dan 15,831 Pegawai Perkhidmatan Lepasan Diploma akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat apabila memenuhi syarat tempoh perkhidmatan mulai 1 Jun hingga 31 Disember 2012.

5. 854 orang pengetua dinaikkan pangkat dari Gred DG48 ke DG52

6. 4,270 Penolong Kanan dinaikkan pangkat dari Gred DG44 ke DG48 (tarikh berkuat kuasa 1 Januari 2012. Melibatkan Pengetua dan Penolong Kanan yang merupakan penyandang jawatan sedia ada sebelum atau pada 31 Disember 2011 dan yang memangku jawatan sebelum atau pada 31 Disember 2012)

7. 430 orang pengetua akan dinaikkan pangkat dari Gred DG48 ke DG52 dan 2,655 penolong kanan akan dinaikkan pangkat dari Gred DG44 ke DG48 secara berperingkat-peringkat mulai Jun 2012 setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...