Wednesday, 29 August 2012

SOALAN PERCUBAAN BAHASA MELAYU SPM KERTAS 1 (SBP) 2012

BAHASA MELAYU KERTAS 1

Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan: 45 minit]

Lihat carta di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang ciri-ciri remaja berwawasan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Ciri-ciri Remaja Berwawasan
(Dipetik dan diubah suai dari buku teks tingkatan 4 halaman 158)


MEMPUNYAI
PELBAGAI
KEMAHIRAN

SEMANGAT PATRIOTIK                                    BERILMU & BERKONGSI ILMU

Bahagian B
[100 markah]
[Masa dicadangkan : 1 Jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1. Melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi setelah menamatkan Sijil Pelajaran Malaysia menjadi idaman setiap remaja.
Jelaskan ciri-ciri pusat pengajian tinggi yang menjadi idaman anda.

2. Ibu bapa merupakan pendorong utama dalam membudayakan amalan membaca dalam kalangan anak..
Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan ibu bapa bagi memastikan amalan membaca menjadi budaya dalam kalangan keluarga mereka.

3. Malaysia merupakan sebuah negara yang berpotensi untuk lebih maju dalam sektor pelancongan. Sehubungan dengan itu, anda ingin menulis rencana untuk disiarkan oleh akhbar tempatan. Tajuk rencana tersebut ialah “Usaha-usaha untuk Memajukan Pelancongan Negara.”
Tulis rencana itu selengkapnya.

4 Kerjasama yang erat antara negara jiran mendatangkan banyak faedah.
Jelaskan kebaikan yang diperoleh daripada kerjasama yang erat antara negara yang berjiran.

5 Anda berhasrat untuk menyertai pertandingan penulisan cerpen yang dianjurkan oleh sekolah anda. Tema cerpen yang anda pilih ialah perpaduan kaum.
Tulis cerpen anda itu selengkapnya.

KERTAS SOALAN TAMAT

(SUMBER : PANEL PENGGUBAL BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN)

1 comment:

  1. Asalamualaikum cikgu. Saya mohon keizinan cikgu untuk menggunakan bahan-bahan yang ada ini ye. Terima kasih atas kepelbagaian maklumat yang disediakan.

    ReplyDelete

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...