Tuesday, 4 April 2017

SOALAN 2

PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA.
BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKONG PERNYATAAN DI ATAS.

DIMENSI -  KELUARGA
JENIS KARANGAN – TIDAK BERFORMAT
KUMPULAN SASARAN – WARGA TUA (DATUK, NENEK), AHLI KELUARGA (AYAH, IBU, ABANG, KAKAK, ADIK)
TEMA – PENJAGAAN WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERI KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA
TUGASAN – CALON DIMINTA MEMBERIKAN HUJAH-HUJAH  SAYA UNTUK MENYOKONG PERNYATAAN BAHAWA PENJAGAAN WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERI KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA
IDEA
1.       MEREKA TELAH MENGANDUNGKAN, MELAHIRKAN DAN MEMBESARKAN KITA
2.       SEBAGAI MEMBALAS JASA DAN PENGORBANAN MEREKA
3.       MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB SAYA SEBAGAI SEORANG ANAK
4.       PENJAGAAN MEREKA DITUNTUT PLEH AGAMA
5.       MEREKA PERLU DIBERI PERHATIAN/ PENJAGAAN KHUSUS
6.       KEPERLUAN ASAS MEREKA PERLU DIPENUHI


No comments:

Post a Comment

SOALAN 2 PENJAGAAN TERHADAP WARGA TUA SEPATUTNYA DIBERIKAN KEUTAMAAN OLEH AHLI KELUARGA . BERIKAN HUJAH-HUJAH ANDA UNTUK MENYOKO...